Нємець Людмила Миколаївна – голова редакційної колегії, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

     Олійник Ярослав Богданович – шеф-редактор, доктор економічних наук, професор, академік АПН України, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

      Голіков Артур Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

      Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

      Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

      Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

      Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

      Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

      Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

      Шаблій Олег Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка

      Кандиба Юрій Іванович – технічний секретар, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.


Члени міжнародної редакційної ради

 

Антіпова Катерина Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної географії зарубіжних країн, Білоруський державний університет (Білорусь)

 Арісой Ялчін – доктор філософії (цивільна інженерія), професор кафедри цивільної інженерії, Університет Докуз Ейлюл (Туреччина)

 Джентіле Майкл – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри соціології та соціальної географії, Університет Осло (Норвегія)

 Карачоні Давід – доктор філософії (географічні науки), старший науковий співробітник, Географічний інститут, Угорська академія наук (Угорщина)

 Лі Вей – доктор філософії (географічні науки), професор школи географічних наук та міського планування, Університет штату Аризона (США)

 Михненко Владдоктор філософії (політична економія), доцент кафедри сталого розвитку міст, співробітник коледжу Св. Петра, Університет Оксфорд (Великобританія)

Морар Чезар – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри географії, туризму та територіального планування, Університет Орадя (Румунія)

Нетзбанд Майк – доктор наук (природничі науки), науковий співробітник кафедри географії та землезнавства, Географічний інститут, Рурський університет у Бохумі (Німеччина)

Нюсупова Гульнара – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, землевпорядкування та кадастру, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Казахстан)

Станайтіс Саулюсдоктор наук (соціальні науки), професор, завідувач кафедри географії та туризму, Литовський університет освітніх наук (Литва)

Субірос Хосеп Віла – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри географії, Університет Жирони (Іспанія)

Шиманьска Даніела – доктор наук (географічні науки), професор, завідувач кафедри міських досліджень та регіонального розвитку, Університет Миколи Коперника (Польща)