Журнал практикує подвійне «сліпе» рецензування: рецензентам невідома інформація про авторів, а авторам невідома інформація про рецензентів. Так зване незалежне рецензування. Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редколегією. До рецензування залучаються члени редколегії та міжнародної ради журналу "Часопис соціально-економічної географії" – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні науковці, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення.

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає до чотирьох тижнів. Після отримання авторами статей рецензій їм надається до чотирьох тижнів на усунення зауважень рецензентів та редакції.