Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи StrikePlagiarism.com

Ця система розраховує частку запозиченого тексту за двома показниками: коефіцієнт подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та коефіцієнт подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів).