Галузь та проблематика: У журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в регіонах України та у світі. Публікуються статті теоретико-методологічного та прикладного характеру, що відображають результати суспільно-географічних досліджень провідних вчених, викладачів, аспірантів України і зарубіжних країн.

Журнал має такі рубрики. До рубрики «Горизонти науки» приймаються статті провідних науковців, у яких висвітлюються питання теорії та методології сучасних суспільно-географічних досліджень, піднімаються проблеми нових теоретико-методологічних підходів у науці. У рубриці «Наукові повідомлення» публікуються результати прикладних суспільно-географічних досліджень на матеріалах регіонів України та інших країн. Рубрика «Дослідження молодих науковців» дає можливість аспірантам та здобувачам наукового ступеня публікувати результати власних дисертаційних досліджень. У рубриці «Рецензії» розміщуються рецензії на монографії та інші наукові видання, що вийшли у світ. Рубрика «Постаті» присвячена видатним науковцям у галузі суспільної географії. У ній висвітлюється їх життєвий і творчий шлях та внесок у розвиток географічної науки. У рубриці «Ювілеї» публікуються вітання із знаменними датами провідних вчених – суспільних географів.

Призначення: Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі економічної та соціальної географії.

Рік заснування: 2005

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.

Періодичність: 2 випуски на рік: травень, листопад.

ISSN: 2076-1333

e-ISSN: 2312-1130

Цифровий ідентифікатор DOI (The Digital Object Identifier): 10.26565/2076-1333

Мови видання: українська, англійська.

Видавець: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.