Проблематика: Висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі

Призначення: Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі економічної та соціальної географії

Рік заснування: 2005

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р.

Періодичність: 2 випуски на рік

ISSN: 2076-1333

e-ISSN: 2312-1130

Мови видання: українська, російська, англійська

Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google ScholarInfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing ServicesCite FactorResearch BibleOAJI, ERIH PLUS, DOAJ