1. Участь у підготовці випусків журналу в якості авторів, надання власних статей і статей своїх колег за результатами наукових досліджень.

 2. Можливість виступати у співавторстві з українськими вченими при підготовці найбільш цікавих статей.

 3. Рецензування найбільш цікавих наукових статей англійською мовою, а також монографій українських вчених.

 4. Надання допомоги у поширенні інформації про журнал у зарубіжних наукових колах.

 5. Сприяння в отриманні міжнародних грантів, стипендій українськими вченими, аспірантами, студентами.

 6. Участь у наукових конференціях і семінарах, які проводяться у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

 7. Сприяння українським вченим, аспірантам, студентам в участі у наукових конференціях у зарубіжних країнах.