Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

«Часопис соціально-економічної географії»

Міжрегіональний збірник наукових праць

 

  РЕЦЕНЗІЯ 

Автор(и)

Назва статті

Відповідає тематиці журналу

Так       Частково, потребує уточнення 

Ні 

Містить елементи наукової новизни

Так        Частково, в окремих аспектах 

Ні 

Використані методи дослідження є адекватними і достатніми для даної

тематики

Так         Частково          Ні 

Структура статті відповідає вимогам до матеріалів, що публікуються у фахових виданнях

Так         Частково          Ні 

Назва, анотація, ключові слова, УДК відповідають змісту статті

Так          Частково         Ні 

Англомовний реферат розкриває зміст основних результатів дослідження

Так          Частково         Ні 

Розмір (обсяг)

Припустимий        Скоротити          Розширити 

Ілюстрації (кількість, якість)

Припустимі           Скоротити          Розширити             Правити 

Оформлена за правилами

Так          Ні 

Список використаних джерел відповідає вимогам щодо оформлення

Так          Частково         Ні 

Змінити назву на

Додаткові зауваження та коментарі

 

Рукопис статті:

може бути прийнятий без змін                                                                    

 

може бути прийнятий з невеликими змінами (в робочому порядку,     

без розгляду на наступній редакційній колегії)

 

може бути прийнятий після внесення виправлень, з розглядом на       

наступній редакційній колегії

 

повинен бути направлений на повторну рецензію                                             

 

повинен бути відхилений                                                                           

Рецензент:

(науковий ступінь, вчене звання,

посада, місце роботи)                                                    (підпис)                                (ініціали, прізвище)

 

«___________________   _________ р.

Рецензування - скачати