Принципи професійної етики у діяльності редактора та видавця

 

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за публікацію авторських робіт, що базується на таких принципах:

1. Редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значущістю матеріалів, що приймаються до розгляду.

2. Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.

3. Неопубліковані матеріали не мають використовуватися у власних цілях або передаватися іншим особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані під час редагування та пов’язані з можливими перевагами, мають бути конфіденційними та не можуть використовуватися з метою отримання власної вигоди.

4. Редактор не повинен опубліковувати інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що це плагіат.

5. Редактор спільно з видавцем не повинен залишати без відповіді претензії, що стосуються рукописів або опублікованих матеріалів, а також у разі виникнення конфліктної ситуації повинен вжити необхідних заходів для відновлення порушених прав.